Hormikartoitus

Hormikartoituksella selvitetään hormien kunto

Hormikartoitus on hormien oma kuntotarkastus, jossa selvitetään hormien mahdolliset vauriot ja korjaustarpeet, joten se vaatii aina työhön perehtyneiden ammattilaisten menetelmät. Tarkastuskäynnillä kaikki piipun osat käydään huolellisesti läpi ja havaintojen pohjalta laaditaan toimenpide-ehdotus ja kustannusarvio.

 

Kartoitus dokumentoidaan kuvin ja videoin, jotka käydään yhdessä läpi. Näin pystymme konkreettisesti ja selkeästi osoittamaan mahdolliset ongelmakohdat. Materiaalit luovutetaan aina asiakkaan käyttöön kartoituksen jälkeen.

Mitä hormikartoituksessa tehdään?


Ensin kaikki rakennuksen hormit paikannetaan ja niiden käyttötarkoitus selvitetään. Hormien sijainti piipussa ja vapaat, käyttämättömät ilmahormit sekä tulisijojen hormit kartoitetaan. Hormien tiiveys tutkitaan savukokeella ja tämän jälkeen hormit kuvataan, jotta hormin kunto, esimerkiksi ahtaumat, tukokset tai sortumat, saadaan tarkemmin selville. Piipusta etsitään lohjenneita tiiliä ja laastijäämiä, jotka vaikuttavat hormin tiiveyteen. Kokeella saadaan selvitettyä kaikki pienetkin vuodot.


Mikäli korjaustarpeita löytyy, annamme suosituksen käytettävistä korjausmenetelmistä ja -aikataulusta, asiakas saa aina myös luotettavan kustannusarvion heti projektin alkuvaiheessa. Hormin korjaus on tärkeää tehdä hyvissä ajoin, jotta vältytään viallisen hormiston riskeiltä.


Tilaa kartoitus omalle kohteellesi heti tänään!

lue lisää hormien kunnostuksesta

Tässä videossa nähdään kamerakuvaa kunnostamattoman hormin sisältä. Rapautumien ja reikien lisäksi ongelmia ja riskejä voivat aiheuttaa myös mm. hormiin kuulumattomat roskat.

Näkymä on hyvin erilainen kunnostetussa hormissa, kun kaikki ongelmakohdat on huolella korjattu.

 

Videoiden oikeudet: Suomen Hormiremontit Oy

Hormikartoitus

Hormikartoitus on hormien oma kuntotarkastus, jossa selvitetään hormien paikat, käyttötarkoitus sekä mahdolliset vauriot ja korjaustarpeet. 

 

Tarkastuskäynnillä käymme kaikki piipun osat huolellisesti läpi ja laadimme havaintojen pohjalta toimenpide-ehdotuksen ja kustannusarvion. Kartoitus dokumentoidaan ja asiakas saa aina itselleen kartoituksesta tallennetut kuva- ja videomateriaalit. 

 

Tilaa kartoitus omalle kohteellesi heti tänään!

Ota yhteyttä:

+358 44 550 0555

arto@hormiremontit.com

Suomen Hormiremontit | Kotipaikka: Turku | Y-tunnus: 2637594-3