Hormikartoitus

Hormikartoitus on hyvä teettää ennen hormitöiden tai linjasaneerauksen aloittamista. Hormikartoitus vaatii aina työhön perehtyneiden ammattilaisten menetelmät. Tarkastuskäynnillä käymme kaikki piipun osat huolellisesti läpi ja laadimme havaintojen pohjalta toimenpide-ehdotuksen ja kustannusarvion.

HORMIKARTOITUS, MITEN TEHDÄÄN?

Hormin tiiveys tutkitaan savukokeella, jonka jälkeen hormit kuvataan, jotta hormin kunto, esimerkiksi ahtaumat, tukokset tai sortumat, saadaan tarkemmin selville. Piipusta etsitään lohjenneita tiiliä ja laastijäämiä, jotka vaikuttavat hormin tiiveyteen. Kokeella saadaan selvitettyä kaikki pienetkin vuodot. Kartoituksella paikannetaan myös hormien sijainti piipussa ja vapaat, käyttämättömät ilmahormit sekä tulisijojen hormit. Mikäli korjaustarpeita löytyy, annamme suosituksen käytettävistä korjausmenetelmistä ja -aikataulusta, asiakas saa aina myös luotettavan kustannusarvion heti projektin alkuvaiheessa. Hormin korjaus on tärkeää tehdä hyvissä ajoin, jotta vältytään viallisen hormiston riskeiltä.

Tilaa kartoitus omalle kohteellesi heti tänään!

 

Hormikartoitus

Hormikartoitus on hyvä teettää ennen hormitöiden tai linjasaneerauksen aloittamista. Hormikartoitus vaatii aina työhön perehtyneiden ammattilaisten menetelmät. Tarkastuskäynnillä käymme kaikki piipun osat huolellisesti läpi ja laadimme havaintojen pohjalta toimenpide-ehdotuksen ja kustannusarvion. Hormin korjaus on tärkeää tehdä hyvissä ajoin, jotta vältytään viallisen hormiston riskeiltä.

Tilaa kartoitus omalle kohteellesi heti tänään

Ota yhteyttä:

+358 44 550 0555

arto@hormiremontit.com

Suomen Hormiremontit Oy / AFA Hormit | Kotipaikka: Tampere | Y-tunnus: 2637594-3